FILM: Från ord till handlingsplan

I mars förra året tillsatte regeringen en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. Efter 14 månader av kartläggning och konsultationer med representanter från civilsamhälle, näringsliv, forskning, myndigheter och kommuner nåddes en milstolpe den 1 juni. Delegationen lämnade över sitt förslag till handlingsplan som ska ge en helhetsbild av i vilken utsträckning Sverige i dag lever upp till de Globala målen och vilka ytterligare åtgärder som krävs. Vilka är de viktigaste medskicken i handlingsplanen? Hur behandlas målkonflikter i delegationens förslag? Vilken blir delegationens roll framöver?

I detta samtal i vår serie om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030 deltar Katarina Sundberg, chef för Agenda 2030-delegationens kansli och utredningens huvudsekreterare. Modererar gör Lennart Wohlgemuth (FUF) och Peter Sörbom (Concord Sverige).

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer