Nominera till 2017 års FUF-pris!

Föreningen för Utvecklingsfrågor delar ut ett årligt pris för särskilt goda insatser inom internationellt utvecklings- och biståndsarbete. Priset kan delas ut till enskilda personer eller organisationer i Sverige. Syftet kan vara att ge erkännande åt en lång och framstående verksamhet, eller att lyfta fram och därmed kunna främja nyare lovvärda insatser. Det är därmed möjligt att dela ut två pris samma år.

Kandidater till priset ska bedömas ha gjort särskilt bemärkta insatser för att främja en ekonomiskt, socialt, ekologiskt och politiskt hållbar utveckling genom:

… humanitära insatser eller biståndsinsatser som har bidragit till att fattiga och förtryckta i utvecklingsländer har kunnat förbättra sina levnadsvillkor;

… forskning som har givit nya viktiga kunskaper om utvecklingsfrågor och/eller underlättat eller bidragit till viktiga reformer och förbättringar i utvecklingsländer;

… politiska eller kommunikationsinsatser för stärkt intresset för, och kunskaper om, människors levnadsvillkor i utvecklingsländer;

… nya idéer som har bidragit till innovationer som gagnar människor som lever i fattigdom och förtryck i utvecklingsländer.

FUF-priset består av äran och möjligheten att, tillsammans med FUF på lämpligt sätt, lyfta och belysa insatsen utförd av pristagaren. Pristagaren får även ett diplom och ett ständigt medlemskap i FUF.

Vet du någon som du tycker borde få 2017 års FUF-pris? Om du är medlem i FUF kan du skicka en nominering till oss. Nomineringen ska vara oss tillhanda senast 1 september 2017. För att din nominering ska vara giltig ska den vara max 1 A4 lång och innehålla följande:

1. Namn och kontaktuppgifter till den person eller organisation som du nominerar.
2. Motivering till varför du nominerar personen eller organisationen. Motiveringen skall koppla till något eller några av de kursiverade FUF-priskriterierna ovan.
3. Namn och kontaktuppgifter till dig som nominerar.

Skicka nomineringen via e-mail till fuf@fuf.se eller via post till:
FUF
Karlbergsvägen 66A
113 35 Stockholm

Läs om 2016 års FUF-pristagare Margareta Wahlström och tidigare pristagare HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt