LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer – Avdelningen för organisation och ledarskap (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://lsu.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. Många utmaningar som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför ser vi samarbeten med ungdomsorganisationer i världen som ett viktigt uppdrag.

Vad innebär praktiken?

LSU söker praktikant för att bidra till arbetet med utvecklingen av metodstöd till ungdomsorganisationer som engagerar sig i utvecklingsfrågor. Vårt arbete innebär att på en organisatorisk nivå stärka unga engagerade, främst genom våra medlemsorganisationer. Vi vill öka barn- och ungdomsorganisationernas organisatoriska stabilitet och vara ett stöd i deras kapacitetsstärkning internt, kopplat till deras förmåga att driva på utvecklingen inom de globala målen. Ett viktigt mål i genomförandet av Agenda 2030 handlar om partnerskap och hos LSU arbetar vi aktivt med och för ett ömsesidigt partnerskap till såväl systerorganisationer i världen som till olika offentliga aktörer. Som praktikant hos LSU arbetar du därmed både med att pedagogiskt metodutveckling och kapacitetsstärkning på en organisatorisk och strukturell nivå.

Som praktikant kommer du att bidra till att stärka ungas kunskap om och inflytande över Sveriges arbete med Agenda 2030 genom att anordna utbildningar och kunskapsmaterial om främst utvecklingsfrågor och FN och nätverksträffar för relevanta aktörer. Du kommer även ges utrymme till mer kreativa former av utbildningar i samma frågor.

I uppgifterna ingår dessutom omvärldsbevakning, att sammanställa information om våra bevakningsområden samt utveckla våra nätverk med nationella och internationella samarbetspartners.

I mån av tid finns det även utrymme för praktikanten att delta även i andra aktiviteter inom ramen för LSUs globala arbete. Vilka det kan komma att bli kan styras utifrån praktikantens intresseområden.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Du är student på universitetet/högskola eller nyutexaminerad gärna med inriktning mot internationella relationer, global kunskap, internationell politik eller utvecklingsstudier.
• Du gillar att arbeta metodinriktat och pedagogiskt
• Du är målmedveten och har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
• Du har internationell erfarenhet och interkulturell förståelse.
• Du har goda kunskaper i engelska och gärna något ytterligare språk.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Du är eller har varit engagerad i en av LSU:s medlemsorganisationer/ungdomsorganisation.
• Tidigare erfarenhet från att praktiskt samordna seminarium/konferens.
• Kunskaper om FN-systemet
• Erfarenheter av internationell politik och/eller utvecklingsarbete

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser