Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Avdelningen agerar som NCP-National Contact Point för EU-finansieringsintrument Twinning och TAIEX som bygger på kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter i EU-medlemsländer och mottagarländer.

Miljö och klimat är sedan länge en politiskt prioriterad dimension inom utvecklingssamarbetet. Sida ska stödja biståndsverksamhet som utgår från och genomsyras av ett integrerat miljö- och klimatperspektiv. Under 2017 intensifierades arbetet på avdelningen med att öka vår kunskap om miljö och klimat samt att öka integrationen av miljö och klimat i våra insatser. Under 2018 fortsätter miljö- och klimatarbetet på avdelningen men även i stödet till ambassaderna.

Praktikanten  bidrar till att stödja avdelningen för Europa och Latinamerikas arbete med Twinning och TAIEX samt miljöintegrering.  Arbetsuppgifter inkluderar att:

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att få god inblick i Sidas arbete med Twinning och TAIEX. Vid praktikperiodens slut kommer praktikanten också att ha god kunskap om miljöarbetet på avdelningen EUROLATIN och Sida i stort

• Stödja NCP i arbetet med Twinning och TAIEX;
• Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av möten, seminarier, konferenser och andra evenemang;
• Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i
samarbete med andra relevanta aktörer;
• Ta fram och förbereda underlag för möten, föra mötes anteckningar osv;
• Stödja avdelningens ansvariga handläggare i arbetet med miljöintegrering;
• Stödja uppföljning av miljöinsatser i Europa och Latinamerika;
• Andra administrative uppgifter som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har man möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Studier kopplade till miljö, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer;

• God förmåga att sammanställa och analysera information;

• God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;

• God initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenheter

• Erfarenhet av att jobba med EU- samt miljöprojekt i ordets breda bemärkelse.

• Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS,
volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser