Sida – Avdelningen för Partnerskap och innovationer, Enheten för Lån & Garantier (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas enhet för lån och garantier arbetar med att mobilisera kapital för utvecklingsändamål. Genom att ställa ut garantier kan Sida engagera privat kapital i utvecklingssamarbetet genom att minska risken för den som vill låna ut pengar till utvecklingsprojekt. Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor i fler länder. Med hjälp av garantier finansierar Sida flera projekt inom hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt förbättrad miljö och klimat. Se ytterligare information om enhetens verksamhet på www.sida.se/guarantees

Vad innebär praktiken?

Att bistå handläggare i beredning av garantiinsatser.
Att bistå nätverket Swedish Investors för Sustainable Development (svenska pensionsfonder och institutionella investerare).
Att bistå enheten med att ta fram resultatkommunikation från enhetens garantiinsatser. Andra uppdrag väntas tillkomma.

Konkreta möjligheter till lärande för praktikanten som resultat av praktiken kommer framföra allt att innefatta verktyg för omvärldsanalys, informationsinhämtning och nätverkande med både svenska och internationella aktörer. Vidare kommer praktiken erbjuda en inblick i hur en svensk ideell organisation jobbar med utvecklingsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Kunskap inom nationalekonomi eller företagsekonomi
Flexibel och tålmodig med öppen attityd

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kompetens och/eller erfarenhet från utvecklingssamarbete.
Kunskap och erfarenhet från resultatkomunikation.
Erfarenhet från bank eller annan finansiell institution.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser