Swedish International Agriculture Network Initative/Stockholm Environment Institute (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://siani.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

SIANI är ett  Sida finansierat öppet nätverk med uppdrag att upplysa och utveckla ny kunskap om jordbrukets betydelse för fattigdomsbekämpning  för bidra till upplyst debatt och välgrundat beslutsfattande .Nätverket är internationellt men förankrat i Sverige. I Sverige samordnar  SIANI aktiviteter över hela sektorn med deltagande från  myndigheter, civilsamhälle, privata sektorn och akademin. Nätverket utgör är en plattform för globala utvecklingsfrågor som rör mat ,näring och   jordbruk och ekonomisk utveckling i landskapet. SIANI försöker skapa ett engagemang för den framtida livsmedelsförsörjning genom SIANI Youth.

SIANI arbetar enligt  Politiken för Global Utveckling  med fokus på FN´s  globala mål,   speciellt mål två  ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk”. SIANI:s sekretariat har bred erfarenhet i att leda och främja dialog genom seminarier, teman, expertgrupper och genom att kommunicera via web och sociala medier. SIANI betraktas som en neutral plattform där många olika åsikter kan mötas för att föra en konstruktiv dialog om  jordbruk , livmedelsförsörjning och utveckling.

SIANI administreras av Stockholm Environment Institut, SEI , ett  globalt  prestigefyllt miljöinstitut som arbetar för att förmedla resultat från miljöforskningen till beslutsfattare. Att göra sin praktik på SIANI innebär också att ta del av SEI´s spännande aktiviteter.

Vad innebär praktiken?

Att arbeta med SIANI innebär att du kommer få komma hjälpa till att skapa spännande kommunikation om en av världen största utmaningar- hur ser vi till att ingen går hungrig 2030  genom ett hållbart klimatanpassat jordbruk?
Du förväntas arbeta med våra sociala media kanaler, du kommer även att  få lära dig att skriva bloggar, uppdatera SIANIs hemsidan och hjälpa till att organisera våra spännande seminarier . Du kommer få möjlighet att delta i SIANIs arbete  på olika platser i Sverige.
Du kommer också få chansen att arbeta med och utveckla vår ungdomssatsning SIANI Youth, ett initiativ för  ungdomar (mellan 16-30 år)  både hemma i Sverige och globalt . Vi tycker det är roligt med praktikanter som tar egna initiativ . Som praktikant kommer du att få arbeta självständigt med stöd från våra duktiga medarbetare.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vår praktikant behöver ha ett genuint intresse i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning inom  t.ex. jordbruk, matförsörjning, markvård, naturresursförvaltning, hållbar livmedelsproduktion och konsumtion . Vi uppskattar om praktikanten har utbildning  inom  dessa frågor och har erfarenhet från agronom ,  skogsmästar studier eller geografi . Personen får också gärna ha erfarenhet av kommunikation genom olika media , foto, film , social media.
Vi ser gärna en engagerad person som är nyfiken och inte tvekar att ta egna initiativ, och gillar att arbeta både självständigt och dynamiskt i grupp.

Goda kunskaper i engelska är ett krav  (i både i skrift och tal)

Meriterande kompetens/erfarenheter

Att ha arbetat med hemsidor och känner till hur man laddar upp material till dem är ett plus!

Det är också meriterande att redan vara aktiv på sociala medier.

Andra språk, så som  spanska, kinesiska eller arabiska är meriterande.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser