Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för global ekonomi och miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten för global ekonomi och miljö, GECO, har ansvar för att genomföra regeringens beslutade strategier för ekonomiskt respektive miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, och hanterar omkring  1200 mkr per år. Bland GECOs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska frivilligorganisationer.  GECO har ca 30 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer att ha två huvudsakliga fokusområden:
1) Assistera i förberedelser och genomförande av olika större möten, seminarier eller liknande evenemang inom området ekonomisk hållbar utveckling;
2) Assistera i trend- och aktöranalyser under den nya strategin för utvecklingssamarbete inom global ekonomisk hållbar utveckling och bistå i analysen om kopplingarna till grön ekonomi och miljö;
3) Assistera i insatshantering och dialog inom ekonomisk hållbar utveckling med betoning på  handel och marknad. Detta arbete kan innebära allt från att vara behjälplig i analys av nya projekt/program inom ormrådet, till att delta i nätverksarbete, anordna seminarier och möten samt bidra till rapportering inom området.

Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi för utvecklingssamarbete genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer lära sig Sidas insatshanteringsprocess, och få en fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, med fokus på handel och utveckling. Som praktikant på Sida erbjuds möjligheten att delta i en mängd seminarier och möten. Praktikanten bör vara inställd på att hantera skilda arbetsuppgifter, från  protokollförande till tematisk analys – givetvis med stöd och handledning. Praktikanten kommer att tillhöra en ämnesinriktad arbetsgrupp som jobbar med strategin för ekonomisk hållbar uteckling, specifikt frågor som rör sysselsättning, handel och marknad, finanssektor, hållbart företagande och grön ekonomi, men kommer att samarbeta med hela enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier inom för verksamheten relevant område (nationalekonomi/handel, företagsekonomi eller liknande), gärna i en internationell kontext. Studier eller erfarenhet inom grön ekonomi eller milljö och klimat är mertiterande

Goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer.
Kunskap inom områden såsom internationella relationer, jämställdhet miljö/klimat.
Ytterligare språk.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser