Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för multilateral samordning (praktikplats)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas multilaterala enhet (MULTI) tillhör avdelningen för Internationella organisationer och Tematiskt stöd (INTEM) och innehar ett övergripande ansvar för multilateral koordinering och samarbete på Sida. MULTI innehar för nuvarande tio tjänster: 2 FN-samordnare, 2 Världsbank-samordnare och 2 EU-samordnare, 1 samordnare för kommunikation och Sidas multilaterala fokalpunkter i Sidas Multinätverk, 1 samordnare av Sidas Sekonderingsprogram, 1 programadministratör samt enhetschefen. Praktikanten får möjlighet att delta i, lära från och bidra till enhetens verksamhet. Praktikanten kommer att arbeta med bl a kommunikation, verksamhetsstöd, statistik och annan information om det multilaterala samarbetet samt lärande genom Sidas Multinätverk och i samband med de interna och externa utbildningstillfällen som MULTI ansvarar för.

Vad innebär praktiken?

• Medverka i sammanställning och uppdatering av multilateral information på Sidas intranät, både enhetens webbsida, som på nätverkssidan och avdelningssidan.
• Medverka i koordinera och bidra till framtagandet av multilateralt informations- och utbildningsmaterial i samarbete med handläggare på enheten.
• Bidra till att anordna möten, seminarier och utbildningsaktiviteter som enheten har planerade till våren 2018, inklusive Sidas och UD:s gemensamma s k Multi- och EU-dagar.
• Deltagande i enhetens löpande och övergripande arbete efter behov och avstämning med handledare.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

• Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden.
• God kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
• Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
• Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
• Du ska goda kunskap i Office-paketet.
• Du är en god kommunikatör och adminstratör.
• Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Meriterande kompetens;
• Du har erfarenhet från ett eller flera utvecklingsländer.
• Du har erfarenhet från statistik- och/eller kommunikationsarbete.
• Du har erfarenhet från biståndsarbete och/eller multilaterala organisationer.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser