ICC Sweden, Internationella handelskammaren (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.icc.se

När och omfattning:

Vårterminen 2018 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

ICC Sweden är en av 90 nationalkommittéer inom ICC, som har sitt internationella sekretariat i Paris. ICC är en världsomspännande näringslivsorganisation som jobbar för att underlätta för företag att göra internationella affärer. Medlemmar i ICC är företag från alla branscher och av alla storlekar. Från och med i år har ICC observatörsstatus i FNs generalförsamling, som första näringslivsorganisation någonsin. ICC Sweden är den svenska grenen inom ICC. Vi samarbetar med de nationella kontoren i andra länder, direkt och genom huvudkontoret i Paris.

Näringslivet är alltmer beroende av öppenhet och handel för sin dagliga verksamhet. En av våra prioriteringar är att öka förståelsen för hur internationell handel bidrar till vårt välstånd – och till klimat- och hållbarhetsmålen. Att genom policyarbete påverka regelverk av betydelse för internationell affärsverksamhet är en av våra viktigaste uppgifter. En annan central uppgift är att utveckla frivilliga regler för ansvarsfullt företagande samt för smidiga affärsrelationer. Reglerna utgör ett slags internationellt språk som underlättar affärer mellan företag i länder med olika kultur och juridisk tradition.

I Sverige jobbar vi med våra medlemmar i ett antal kommittéer för olika sakområden för att utveckla svenska ICCs ståndpunkter och agerande. Genom våra medlemmars engagemang ger arbetet inom ICC ett brett kontaktnät inom svenskt näringsliv.

Vad innebär praktiken?

I Sverige jobbar vi som nämnts med våra medlemmar i ett antal kommittéer för olika sakområden som har betydelse för internationellt näringsliv. Medlemmarna utvecklar vår policy och påverkar såväl global som nationellt. En central del i praktiken på ICC Sweden är att vara med och ordna kommittémöten för våra medlemmar inom ett tiotal olika sakområden som har betydelse för internationella affärer. Våra praktikanter deltar i att organisera, planera och att skriva minnesanteckningar. För att förstå och relatera kommittéarbetet till det internationella samarbetet inom ICC ingår normalt ett besök på det internationella sekretariatet i Paris eller att delta i ett möte i en internationell kommission.

Andra centrala delar i praktiken på ICC Sweden är att utforma och sprida information till medlemmarna. Vi ordnar seminarier i aktuella frågor, vi har en aktiv hemsida och vi informerar såväl genom Twitter som via mer traditionella nyhetsbrev. Självklara delar i praktiken är att delta i planering och genomförandet av seminarier. Under våren hålls ICC Swedens årsmöte som är vårt största arrangemang under året, vari ingår ett stort internationellt seminarium. Det ingår i praktiken att delta även i genomförandet av detta evenemang. Andra normala inslag i praktiken är att läsa rapporter och policyer och göra sammanställningar för information eller som beslutsunderlag. Ett annat inslag är att göra analyser och sammanställa PM i aktuella frågor samt att skriva notiser och nyhetsartiklar.

Slutligen ingår att delta i övriga uppgifter på ett litet kontor som vårt. Vi är 3 – 4 anställda och har en eller två praktikanter.

När/Hur länge/omfattning?

Vårterminen 2018. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenhet

  • Pågående akademisk utbildning i ekonomi, juridik eller statskunskap. Särskilt intresse för handelsfrågor, internationella affärer och näringslivets engagemang i aktuella samhällsfrågor.
  • God förmåga att uttrycka sig tydligt, kort och enkelt i tal och skrift, såväl på svenska på engelska.
  • Eftersom kontoret är litet är det viktigt att kunna jobba självständigt, samarbeta, ta initiativ, kunna hålla flera bollar i luften samtidigt samt att vara beredd att ta sig an många olika slags arbetsuppgifter. .

Meriterande kompetens/erfarenhet

  • Kunskaper i franska.
  • Erfarenhet av att jobba med Adobe InDesign.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser