FILM: Biståndsåret 2018 – budgetutfrågning med statssekreteraren

Seminarium med statssekreteraren för internationellt utvecklingssamarbete, Ulrika Modéer, där biståndsbudgeten för 2018 och regeringens planer på bistånds- och utvecklingsområdet presenteras och diskuteras.

Vad har förändrats i och med det nya ramverket och de nya strategierna för svenskt bistånd? Vilka är de prioriterade områdena för biståndet framöver? Hur har Sveriges arbete med Agenda 2030 integrerats i svensk utvecklingspolitik?

Modererar och ställer frågor gör Lennart Wohlgemuth och Anna Sjöberg Tibblin från FUF.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer