2017 års FUF-pris

Årets FUF-pris tilldelas Hannah Tsadik och Gun-Britt Andersson.

Hannah Tsadik tilldelas FUF-priset 2017 för att hon genom sitt strategiska ledarskap utvecklat ett innovativt och framgångsrikt regionalt fredsprogram på Afrikas horn. Som företrädare för Life & Peace Institute har hon i olika roller på plats i Addis Abeba mellan 2008 och 2017 medverkat till, och lett en rad analys- och forskningsinsatser, samt initierat innovativa vägar till fred och utveckling i en svårt konfliktdrabbad region. Under hennes ledning förhandlades också ett samarbetsavtal med Afrikanska Unionen fram. På ett vinnande sätt har Hannah Tsadik skapat fungerande mötesplatser och bidragit till samverkan över gränser, såväl mellan civilsamhälle och politiska strukturer, forskare och praktiker, som över nationsgränser.

Gun-Britt Andersson tilldelas FUF-priset 2017 för att hon under hela sitt verksamma liv verkat i utvecklingsfrågor som mycket engagerad tjänsteman, som politiker och som privatperson. Hon har i sitt arbete på Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Sida och Utrikesdepartementet gjort betydande insatser för utvecklingen av Sveriges utvecklingspolitik och bistånd. Som ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys arbetar hon med att sprida kunskap om utvecklingsfrågor. Hon har också verkat aktivt utanför sin officiella roll, under de senaste åren har hon gjort en banbrytande insats som ordförande för Joha Trust som är en stödförening för flickors utbildning i Tanzania.

Information om prisutdelningsseminarium kommer inom kort.

Stort tack till alla som varit med och nominerat kandidater!

Läs om tidigare FUF-pristagare HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt