Referat: MR i motvind – utmaningar för svensk diplomati och bistånd

I många stater ökar just nu kränkningarna av mänskliga rättigheter. Det negativa mönstret betraktas som en motvind i Sveriges utrikespolitiska arbete. Men det finns metoder för att bemöta problemen, berättade ambassadörer och biståndsgivare på ett seminarium under MR-dagarna i Jönköping.

Generalsekreteraren för biståndsorganisationen Diakonia, Georg Andrén, diskuterade orsaken till motvinden. Han menade att dialoger som förs mellan olika länder ofta utgår ifrån ramverk om mänskliga rättigheter. Idag finns det många mäktiga ledare som säger att de inte vill följa dessa ramverk, och detta har bidragit till att det skapats en tolerans för att säga nej till ramverken. Georg Andrén menade att det därför är viktigt att fortsätta hävda vikten av FN och andra globala samarbeten.

Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, Annika Ben David, menade att det är viktigt att anordna formaliserade samtal stater emellan, för att skapa en effektiv dialog.

– Vi ska prata med länder, inte om länder, sa Annika Ben David.

Hon menade att det visserligen är viktigt att fördöma staters ageranden när de allvarligt kränker mänskliga rättigheter, men att detta ofta inte leder till att staterna kommer att ändra sina förfaranden.

Det är också viktigt att veta hur man ska föra dialogen, sa Annika Ben David. Dialogen måste föras genom att först ”värma upp” staten genom att börja med mindre kontroversiella frågor, för att sedan gradvis ta upp frågor som är av större betydelse, till exempel de många dödsstraffen i Kina.

Ambassadören i Benin, Maria Leissner, menade att det finns tre punkter som är viktiga för att förstärka dialogen. Den första är att Sverige måste ha en tydlig och känd profil om att vi står upp för mänskliga rättigheter. Den andra är engagemanget, som är grundläggande för att lyckas. Den tredje punkten som enligt Maria Leissner behövs för att förstärka dialogen är att det finns biståndskapital som kan finansiera hjälpinsatser.

Maria Leissner menade också att det inte endast är viktigt för Sverige att tala under en dialog, utan det är av minst lika stor vikt att lyssna. Hon menade även att det är av betydelse att Sverige fortsätter kämpa för de mänskliga rättigheterna. Hon exemplifierade detta genom att tala om den ”arabiska våren” – upproren som spred sig i Nordafrika och Mellanöstern under 2010. Hon menade att en dominoeffekt uppstår när människor ser andra stå upp för sina rättigheter. Även Annika Ben David ansåg att detta var viktigt, hon sa att Sverige måste tala när andras röster tystnar.

Dimen Hoshiar, FUF Lund

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer