Vill du engagera dig?

Intresserad av global utveckling och internationellt samarbete?
Skaffa dig erfarenheter, kunskaper, meriter och kontakter genom FUF!

Som ideellt engagerad i FUF ges du möjligheten att komplettera din teoretiska utbildning med praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete med globala utvecklingsfrågor. Du ges samtidigt möjlighet att skapa nätverk med andra engagerade unga såväl som experter med lång erfarenhet av utvecklingssamarbete. FUF:s aktiva medlemmar kanaliserar sitt engagemang och skaffar sig nya ämneskunskaper och värdefulla meriter inför framtida jobb. Inom FUF får du dessutom möjlighet att lyfta de frågor som intresserar just dig!

Som engagerad i någon av FUF:s kommunikationsgrupper erbjuds du dessutom kontinuerligt kompetensutveckling i form av utbildningar, workshops och studiebesök. Du erbjuds också möjligheten att delta i FUF:s mentorskapsprogram.

FUF-bilder 048Vill du engagera dig i FUF? FUF-medlemmar som studerar på universitet/högskola eller är nyutexaminerade kan engagera sig i FUF på olika sätt beroende på bostadsort, tid och intresse. Läs mer om vilka grupper du kan gå med i listan till vänster. Bor du inte i Stockholm men vill engagera dig ändå? I FUF-bladet och FUF-korrespondenterna kan du engagera dig på distans! Är du inte i Stockholm. Du kan också engagera dig i en lokalgrupp på din hemort.

Observera att arbetet i de flesta grupperna är terminsbaserat och startar upp på nytt i början av varje termin. Se därför till att anmäla intresse för att vara med i tid!

Kontakta kansliet på studentgruppen@fuf.se om du vill veta mer!

Dela det här: