Om FUF

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.

Ur FUF:s perspektiv är det civila samhället en central kraft när det gäller att arbeta för global utveckling. En ovillkorlig del av ett demokratiskt samhälle är att medborgarna har möjlighet att föra en fri debatt och har tillgång till information om sin omvärld. FUF:s roll är att informera och engagera människor i det svenska samhället, så att de i sin tur kan arbeta för en mer rättvis värld på ett personligt plan såväl som att ställa krav på sina folkvalda. Läs mer här.

FUF arrangerar seminarier, debatter och filmvisningar om internationella frågor, med tonvikt på globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. Seminarierna hålls ofta i centrala Stockholm och är öppna för alla intresserade. Nya seminarier kan sättas in med kort varsel och som FUF-medlem får man automatiskt alla inbjudningar hemskickade och riskerar därmed inte att gå miste om intressanta program. Vi live-sänder även så många av våra seminarier som möjligt på vår YouTube-kanal FUFplay. Här kan du se vilka seminarier som planeras framöver och här kan du se filmer och läsa referat från många av våra tidigare seminarier.

FUF har ett praktikantprogram genom vilket vi förmedlar praktikplatser till studerande vid universitet och högskola som är intresserade av  globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. Praktikplatserna är på organisationer, myndigheter och företag i Sverige. Som antagen till praktikantprogrammet får man parallellt med sin praktik gå utbildningar och kurser. Man erbjuds också nätverksmöjligheter. Läs mer och ansök här.

FUF är också en knutpunkt för engagerade unga på väg ut i yrkeslivet, och för de som redan arbetar eller tidigare har arbetat med globala utvecklingsfrågor. Genom kommunikationsgrupperna och yrkesnätverken inom vår verksamhetsgren Aktiv i FUF  ges våra medlemmar möjlighet att få praktisk erfarenhet av att arbeta med information och kommunikation kring globala utvecklingsfrågor; vara med och påverka vilka frågor som FUF ska lyfta; bygga nätverk med andra med liknande intressen; samt få kompetensutveckling. Läs mer om hur du kan engagera dig i FUF här.

I FUF:s regi drivs Biståndsdebatten.se, ett forum som samlar, nyanserar och tillgängliggör den svenska utvecklingsdebatten. Läs mer här eller besök forumet här.

FUF delar också varje år ut FUF-priset som går till en person, grupp eller organisation som har utmärkt sig för särskilda insatser inom utvecklingsfrågor. Läs mer om priset, tidigare pristagare och om hur du nominerar här.

FUF: s kansli finns på Karlbergsvägen 66A i Stockholm, nära Sankt Eriksplans tunnelbana. FUF:s ideella styrelse består av nio personer och för närvarande arbetar sex personer på kansliet: Anna Sjöberg Tibblin, Annika Burström, Isabella Axelsson, Viktor Stocke, Lena Östman och Kerstin Edquist.

Vill du som privatperson stödja vårt arbete med att, som ett oberoende forum, sprida information och skapa debatt om globala utvecklingsfrågor och samtidigt ta del av alla medlemsförmåner? Bli medlem! Läs mer här. Vill din organisation stödja FUF:s arbete och samtidigt synas i alla våra kanaler i ett helt år? Bli FUF-supporter! Läs mer här.

Dela det här: