Globala Utmaningar

Globala utmaningar

I mars 2008 presenterade regeringen en ny skrivelse för riksdagen om Politik för Global Utveckling. I skrivelsen redogör regeringen för hur Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling och nya fokusområden aviseras. I skrivelsen har regeringen valt att identifiera sex globala utmaningar för att konkretisera PGU. Dessa är:

• Förtryck

• Ekonomiskt utanförskap

• Klimatförändringar och miljöpåverkan

• Migrationsströmmar

• Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot

• Konflikter och sviktande situationer (oroligheter i instabila länder eller områden)

Läs mer om nystarten för PGU på Utrikesdepartementets hemsida eller ladda ner skrivelsen Politik för Global Utveckling här.

Dela det här: