Praktikantprogrammet

Är du student och intresserad av globala frågor och utvecklingssamarbete? Vill du utöver dina teoretiska studier få inblick i vad som sker på arbetsplatser som sysslar med dessa frågor? Då ska du söka till FUF:s praktikantprogram!

Klicka här för att kolla in FUF:s praktikplatser!

FUF förmedlar ett 70-tal praktikplatser till våra universitetsstuderande medlemmar varje år. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. I dagsläget erbjuder vi inga utlandspraktiker utan endast praktikplatser i Sverige.

Du gör praktik på heltid och parallellt med praktiken erbjuds du kompetensutveckling. Du deltar i en skräddarsydd förberedelsekurs i Härnösand och får möjlighet att gå på nätverksträffar där du aktivt kan börja bygga ditt professionella nätverk. Du får även delta på inspirationsträffar där du får tips på vilka möjligheter som finns för att jobba med globala utvecklingsfrågor. Kort sagt – genom FUF:s Praktikantprogram får du en unik möjlighet att vässa din kompetens och underlätta övergången från studier till arbetsliv!

Klicka här för att kolla in FUF:s praktikplatser!

FUF:s praktikplatser är terminslånga och på heltid. De erbjuds både vårtermin och hösttermin. Varje arbetsplats bestämmer själv innehållet i praktiken samt vilka kunskaper och erfarenheter som efterfrågas hos praktikanten. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktikperioden, varken från FUF eller från arbetsplatsen.

Praktikplatserna är reserverade för universitetsstuderande FUF-medlemmar och kan endast sökas genom FUF. För att bli aktuell för praktik krävs att du är inskriven vid ett svensk universitet eller högskola och läser en 30 hp praktikkurs. Om 30 hp praktik inte ingår i din ordinarie utbildning eller om du är nyligen utexaminerad,  kan du söka fristående praktikkurser på ett flertal universitet i Sverige och på så sätt uppfylla kravet. 15 hp praktikkurs godtas tyvärr inte.

FUF:s praktikantprogram genomförs i samarbete med Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för globala utvecklingsfrågor i det svenska samhället generellt.

Observera att ansökan inte görs direkt till arbetsplatserna utan skickas till FUF, samt att eventuella frågor om praktikplatserna eller om ansökningsförfarandet ställs till FUF: s kansli. Svar på de vanligaste frågorna kan du hitta HÄR.

Klicka här för att kolla in FUF:s praktikplatser!

Dela det här: