Ansökningsformulär

Använd formuläret nedan för att skicka in din praktikansökan till FUF:s praktikbank.

Innan du skriver din ansökan vill vi att du läser igenom FUFs ansökningstips. Där tipsar vi om viktiga saker att tänka på när du skriver din ansökan. Se även våra frågor & svar.

Till ansökan måste följande dokument bifogas:

  1. CV (max 2 A4 sidor)
  2. Personligt brev (max 1 A4 sida)
  3. Ladokintyg (Studieintyg på de kurser du har läst)

Viktig information om din ansökan: 
– Du skickar enbart in en ansökan, till vilken du bifogar ett CV och ett personligt brev.

– Formuläret används endast av FUF i vårt matchningsarbete, vi skickar aldrig den informationen vidare till en ev praktikarbetsplats. All information i formuläret bör därför även finnas med i ditt CV!

– I formuläret har du möjlighet att specificera vilken/vilka platser du är mest intresserad av. Ditt CV och personliga brev ska inte nämna en enskild praktikarbetsplats, detta begränsar vilka praktikarbetsplatser du kan bli rekommenderad till.

– Vill du ha möjlighet att bli rekommenderad till en praktikarbetsplats där arbetsspråket är engelska, som tex FCG Sweden? Skriv då ditt CV och personliga brev på engelska.

Ofullständiga ansökningar som inte uppföljer dessa krav behandlas ej!

Hur FUF hanterar dina personuppgifter
Genom att du skickar in en ansökan till Praktikantprogrammet godkänner du även vår Personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter

Namn *
Adress *
Postadress *
Telefon
Mobiltelefon
E-post *

Medlemskap (obligatoriskt)

Jag har betalt medlemsavgiften till FUF *

OBS! Blev du nyligen medlem i FUF? Bifoga ett scannat kvitto på din medlemskapsinbetalning så behöver vi inte vänta på att din betalning registreras av banken och kan snabbare handlägga din praktikansökan!


Inskriven på praktikkurs på universitet/högskola (obligatoriskt)

Jag kommer under praktiken att vara inskriven på en 30 hp praktikkurs vid ett svenskt universitet/högskola och kommer därmed att kunna tillgodoräkna mig praktiken som högskolepoäng.
JaNej

Universitets/Högskoleutbildning

Senaste rapporterade poäng: (år - datum)

Avklarade högskolepoäng och studienivå: (kandidat/magister/master)
poäng och nivå

Huvudsaklig examen:
(t.ex. Statsvetare, Miljövetare, Ekonom - var så specifik som möjligt!)

Erfarenhet av kommunikationsarbete - ideellt/avlönat arbete: (max 3)

1.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

2.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

3.

Organisation/Plats
Arbetsuppgifter
Aktivitetsgrad - antal år

Relevant utlandserfarenhet (max 3)

1.

Plats
Syfte
Period

2.

Plats
Syfte
Period

3.

Plats
Syfte
Period

Språkkunskaper (max 3 st, se nedan)

OBS! Om svenska är ditt modersmål behöver du inte ange det nedan.
Notera att majoriteten av platserna vi förmedlar kräver att du kan tala och skriva flytande svenska, se mer i respektive annons.

Språk 1:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 2:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)
Språk 3:
Nivå: Grundläggande (baskunskaper)Goda kunskaper (turistspråk)Mycket goda kunskaper (arbetsspråk)

IT / kommunikationsverktyg

OBS! All denna information måste även finnas med i ditt CV.

Gradera dina kunskaper där
0 = ingen kunskap
1 = vissa kunskaper
2 = goda kunskaper
3 = mycket goda kunskaper

Bild/filmbehandling

Photoshop 0123
InDesign 0123
Premiere Pro 0123
Övrigt/kommentar:

Sociala Medier

Facebook
Twitter
Instagram 0123
Övrigt/kommentar:

Webbpublicering

Wordpress 0123
Drupal 0123
Episerver 0123
Bloggar 0123
Övrigt/kommentar:

Onlineverktyg för e-post

Mailchimp 0123
MailerLite 0123
Paloma 0123
Övrigt/kommentar:

Officepaketet

Excel 0123
Övrigt/kommentar:

Statistikprogram

SPSS 0123
STATA 0123
R 0123
Övrigt/kommentar:

Tider/Möjligheter:

Den här ansökan avser höstterminen 2018. Alla praktikplatser som FUF förmedlar är på heltid och under en hel termin. Din ansökan tas bort ur praktikantdatabasen när platserna är tillsatta.

Jag har förstått *

Platser jag är mest intresserad av (Max 5 st):

OBS! Vi gör givetvis vårt yttersta, men vi kan ej garantera att du kommer bli matchad mot just dessa platser.

1.
2.
3.
4.
5.

Övriga upplysningar:

Bilagor (max 5 st om 2 MB vardera)

OBS! Bifoga gärna en printscreen där det står att du har betalat medlemsavgiften, då kan vi handlägga din ansökan direkt!

Bilaga 1 (CV, max två A4-sidor):
Bilaga 2 (Personligt brev, max en A4-sida):
Bilaga 3 (Studieintyg):
Bilaga 4 (Inbetalning av medlemsavgift):
Bilaga 5 (Övrigt):


Observera! Om du tidigare har skickat in en ansökan kommer din tidigare ansökan att ersättas av denna.

Dela det här: