Info till myndigheter, organisationer och företag

Jobbar ni med globala utvecklingsfrågor? Vill ni ta emot en praktikant och dra nytta av nya idéer? Att ta emot en praktikant är en utmärkt möjlighet för er att ge en student inblick i arbetslivet samtidigt som ni får tillfälle att ta del av aktuella akademiska perspektiv.

FUF har förmedlat praktikplatser till våra universitetsstuderande medlemmar i över 25 år och vår praktikbank är full av kompetenta och kvalificerade studenter. Till oss söker sig exempelvis statsvetare, jurister, humanister, ekonomer, miljövetare och många andra studenter med kunskap om olika globala frågor. Många har erfarenhet från ett eller flera utvecklingsländer, är flerspråkiga och hungrar efter att få inblick i en myndighet, organisation eller ett företag som arbetar med global utveckling och/eller internationella frågor.

Att rekrytera tar tid. Vår förmedlingstjänst hjälper dig att hitta en lämplig praktikant så att du kan lägga din arbetstid på annat. Vi strävar efter en win-win situation, där praktikant och arbetsplats får ut så mycket positivt av varandra som möjligt.

Om ni väljer FUF som praktikförmedlare kommer er praktikant att ingå i FUF:s praktikantprogram. Praktikantprogrammet löper över en termin och ges både under våren och hösten. Parallellt med praktiken, som sker på heltid hos er, erbjuds praktikanterna olika kompetensutvecklingsmöjligheter via FUF. Det innebär att det kommer att finnas dagar då praktikanterna inte är på sin praktikplats utan istället deltar på nämnda kompetensutveckling. Syftet är att ge praktikanterna ytterligare kunskap och verktyg för att de ska få ut så mycket som möjligt av sin praktikperiod.

Hur går förmedlingen till?

1. Innan beslut tas om huruvida ni vill ta emot en praktikant bör ni säkerställa att ni har tillräcklig tid för att handleda en praktikant. Praktikanter har ofta en viss startsträcka vilket kan vara resurskrävande för handledaren. Utvärdera därför arbetssituationen på organisationen och gör en ärlig bedömning av tillgänglig arbetstid som kan läggas på att handleda en praktikant. Fundera även på varför ni vill ta emot en praktikant, vilken funktion ska denna fylla? Vad är målet med praktiken? Fundera också på vilka arbetsuppgifterna ni kan erbjuda en praktikant. Praktiken ska vara en möjlighet till praktisk förankring av universitet/högskoleutbildning och en möjlighet för studenten att rusta för kommande arbetsliv. Det ska vara ett lärotillfälle där praktikanten erbjuds att prova på att arbeta med globala utvecklingsfrågor och tillämpa utbildningens teoretiska moment inom ramen för en befintlig verksamhet. Arbetsuppgifterna ska därmed vara sådana som studenterna har nytta av i sin universitet/högskoleutbildning.

2. När ni beslutat att ni vill ta emot en praktikant fyller ni i Mall för praktikannonsering via FUF och skickar den till praktik@fuf.se. På så sätt vet vi vad ni söker för typ av person och vilka arbetsuppgifter praktiken innebär. Var tydlig! Ju mer FUF vet om praktikplatsen, desto lättare blir det för oss att hitta rätt kandidater och desto mindre blir också risken för missförstånd mellan praktikanten och arbetsplatsen längre fram.

3. FUF publicerar annonsen på vår hemsida. Vi marknadsför den även via sociala medier, nyhetsbrev, institutioner på olika universitet samt diverse andra hemsidor, exempelvis Globalportalen.

4. FUF matchar därefter era krav med kompetensen i vår praktikbank. FUF gör en screening och väljer ut och föreslår ca 5 kandidater som vi tror passar för just er praktikplats.

5. Eftersom mycket handlar om personkemi och gruppdynamik och då detaljer kring uppdraget kan behöva diskuteras med de sökande vill vi att någon från den mottagande arbetsplatsen ska träffa den/de vi anser passa. Ni väljer själva vem/vilka av de rekommenderade kandidaterna ni kallar till intervju. Om allting klaffar har ni en ny praktikant! Om inte så meddelar ni oss och vi tar fram nya kvalificerade praktikantförslag.

FUF utför praktikförmedlingen med mycket små marginaler och två saker är extra viktiga för oss:

(1) att kommunikationen fungerar. Ibland kan vi verka tjatiga, men det är viktigt att vi vet vad som händer med de kandidater vi har skickat över och hur era beslutsprocesser fortlöper för att vårt arbete ska fungera smidigt.

(2) att om man väljer att använda sig av FUF som praktikförmedlare, vilket endast är en muntlig uppgörelse och ett samarbete som kan avbrytas när som helts om detta meddelas oss, så får FUF ensamrätt att förmedla praktiken. Detta för att inte flera resurskrävande rekryteringsprocesser ska pågå parallellt och för att det är ojust mot våra sökande om vi annonserar om platser som sedan tillsätts på annat håll.

Kontakta FUF på praktik@fuf.se eller ring oss på 070-090 60 32 för att få reda på mer om praktikantrekryteringen! Och ta gärna del av materialet nedan, som kan vara ett stöd vid praktikantmottagandet.

FUFs förslag till riktlinjer för praktikantmottagning

FUFs mallförslag för avtal om praktik

FUFs mallförslag för måldokument för praktik

FUFs tips kring handledarrollen

Mall för praktikannonsering via FUF

Tips för att skriva en intresseväckande praktikannons

Dela det här: