Referat och filmer från tidigare seminarier

Sortera efter:

Sida 1 av 48123...48
239 inlägg hittades.

FILM: Humanitära insatser i krigets skugga

Även i krig finns det lagar. Den internationella humanitära rätten är ett regelverk som ska ge ett särskilt skydd till medicinska uppdrag, sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar samt till sjuka och skadade. Men trots att människor som är skadade eller sjuka har rätt att få vård ser vi att sjukhus plundras, attackeras och bombas och sjukvårdspersonal riskerar att bli måltavlor och hindras från att utföra […]

FILM: Utsikter för en kärnvapenfri värld

Idag finns det över 15 000 kärnvapen i världen och flera kärnvapenländer förnyar i nuläget sina arsenaler. Utvecklingen har förändrat det säkerhetspolitiska läget globalt. Den visar på tendenser till kapprustning, det vill säga konkurrerande militär upprustning mellan olika nationer världen över.

Utvecklingen är oroväckande och går emot tidigare avtal där kärnvapenländerna gått med på att nedrusta och övriga länder att inte utveckla nya kärnvapen. […]

FILM: Agenda 2030 – där står vi idag

I september har det gått tre år sedan Agenda 2030 antogs enhälligt av FN:s medlemsstater. Vi står inte längre i startgroparna, men hur långt har vi kommit? Vad är på gång framöver? Och hur bidrar Sverige på global nivå?

FUF har under de senaste åren noga följt Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030, nationellt och internationellt. I en samtalsserie har ansvariga inom regeringskansli, […]

FILM: FUF-prisseminarium: Gun-Britt Andersson – utvecklingsoptimist trots allt?

Gun-Britt Andersson och Hanna Tsadik tilldelades 2017 års FUF-pris. Vid det första av två prisutdelningstillfällen mottar Gun-Britt Andersson sitt pris och talar på temat:

Utvecklingsoptimist trots allt?

Bistånd behövs och kan göra nytta, men det är inte alltid lätt att avgöra vad som är mest angeläget att satsa på och sen visa på resultat. Miljön som biståndet verkar i har alltid varit komplex. Idag vet vi […]

FILM: Vad händer egentligen i Etiopien – och vad gör Sverige?

De senaste tre åren har varit en dramatisk tid i Etiopien. Ett folkligt uppror har pågått utanför huvudstaden, bemött med väpnat våld och undantagstillstånd. Minst 1 000 människor har dött och åtminstone 50 000 har fängslats. Fria medier saknas och internet är periodvis nedstängt. Därtill finns en etniskt färgad polarisering som utnyttjats politiskt och orsakat en miljon internflyktingar.

Denna sida av verkligheten har fått […]

Sortera efter:

Sida 1 av 48123...48